Termeni și condiții

/Termeni și condiții
Termeni și condiții 2018-06-18T12:46:08+00:00

Prezenții „Termeni și condiții”, expuși în cele ce urmează, constituie conținutul referitor la accesul sau folosirea informației prezentată de acest web-site. Accesul la web-site-ul cabinetului „S.C. Pro Dent Expert S.R.L.” (în cele ce urmează denumit „Pro Dent Expert”), sau folosirea informației existente pe web-site constituie acceptul dumneavoastră asupra acestor „Termeni și condiții” și se extinde asupra oricăror plângeri viitoare ale dumneavoastră sau ale terților împotriva Pro Dent Expert, reprezentanților legali, punctelor de lucru și angajaților existenți sau viitori, generate de folosirea web-site-ului, materialelor, informațiilor, opiniilor sau recomandărilor conținute de acesta.

 

Prezenții „Termeni și condiții” conțin următoarele clauze:

 

1. Informații generale
Web-site-ul Pro Dent Expert, informațiile, numele, imaginile, fotografiile, logo-ul firmei și imaginea de prezentare a cabinetului, a punctelor de lucru, a reprezentanților legali, asociaților, colaboratorilor, a produselor și a serviciilor sunt expuse sub forma „așa este” și nu sunt legate de reprezentări sau garanții externe, directe sau indirecte.

Materialele expuse pe web-site-ul Pro Dent Expert sunt documentate științific și se constituie în informații legate de produsele și serviciile oferite de Pro Dent Expert, iar Pro Dent Expert, reprezentanții legali, angajații, asociații și colaboratorii și punctele de lucru nu sunt răspunzători de eventualele prejudicii de orice natură, incluzând, fără limitări, pe cele directe, indirecte, speciale, consecutive sau de tip incident, rezultate prin accesarea web-site-ului sau folosirea oricăror materiale, informații sau recomandări existente pe web-site.

 

2. Modificări și amendamente
Pro Dent Expert își rezervă dreptul, în orice moment, de a modifica, schimba, înlătura sau adăuga termeni și condiții prezentului regulament, informațiilor, numelor, imaginilor, fotografiilor și logo-urilor, produselor și serviciilor expuse pe web-site, fără o notificare sau înștiințare prealabilă. Pro Dent Expert, prin reprezentații legali, va depune eforturi pentru a publica pe web-site modificările survenite, pe măsură ce acestea devin valide. Indiferent de înștiințările prealabile, accesarea continuă sau discontinuă a informațiilor şi a materialelor existente pe web-site reprezintă acordul dumneavoastră asupra acestor modificări. Verificarea periodică a modificărilor și schimbărilor intervenite în prezentul regulament, precum și corectitudinea datelor de contact furnizate de dumneavoastră sunt în întregime responsabilitatea dumneavoastră.

 

3. Dreptul de proprietate intelectuală
Vă aducem la cunoștință că toate materialele expuse pe web-site-ul Pro Dent Expert, incluzând, fără limitări, materiale editoriale, materiale scrise, fotografii medicale, imaginii medicale, ilustrații, scheme și orice alt materiale grafice, nume, logo-uri, mărci și servicii înregistrate, sunt proprietatea Pro Dent Expert, sau a reprezentanților legali și sunt protejate prin legea copyright-ului, a mărcilor înregistrate sau a altor legi referitoare la proprietatea intelectuală. Alte produse, nume, logo-uri ale altor companii menționate pe web-site se găsesc sub incidența mărcilor înregistrate ale respectivelor companii sau proprietari.

Nu aveți dreptul de a reproduce, retransmite, distribui, vinde, publica (pe orice suport tipărit, în media audio, video, sau on-line) sau de a pune în circulație sub orice formă niciun material din cele enumerate anterior, părți sau extrase ale acestor materiale. Materialele și informațiile enumerate anterior, expuse pe web-site, pot fi folosite doar în scop informativ personal. Nu aveți dreptul de a realiza link-uri în cadrul altor web-site-uri sau de a a face trimitere către web-site-ul Pro Dent Expert fără o notificare prealabilă și obținerea acordului scris al Pro Dent Expert, sau a reprezentanților legali. În urma notificării prealabile a Pro Dent Expert și cu acordul scris al Pro Dent Expert, sau a reprezentanților legali, aceste materiale pot fi folosite pentru a fi transmise terților, doar în scop informativ, necomercial și cu menționarea prezentelor „Termeni și condiții” și a sursei materialelor – reprezentată de Pro Dent Expert, sau a reprezentanților legali.

 

4. Legea aplicabilă
Acești „Termeni și condiții”, ca de altfel și relația dumneavoastră cu Pro Dent Expert, a reprezentanților legali și a personalului angajat se găsesc sub incidența Legilor Statului Român.