Politica de confidențialitate

/Politica de confidențialitate
Politica de confidențialitate 2018-06-18T12:46:08+00:00

Prezentul regulament este constituit din două secțiuni distincte: „Politica de confidențialitate a web-site-ului” – referitoare la conținutul web-site-ului „S.C. Pro Dent Expert S.R.L.” (în cele ce urmează denumită Pro Dent Expert) și „Politica de confidențialitate în raport cu pacienții” – referitoare la activitatea și serviciile oferite pacienților de către Pro Dent Expert.


1. Politica de confidențialitate a web-site-ului
Prezenta secțiune conține informații referitoare al colectarea și folosirea datelor de pe web-site-ul Pro Dent Expert. Politica de confidențialitate a web-site-ului face parte din termenii și condițiile de utilizare. Folosirea web-site-ului Pro Dent Expert și a oricăror informații personale oferite de dumneavoastră prin intermediul web-site-ului sau a căsuței de e-mail se supun acestei politici de confidențialitate și a termenilor și condițiilor de utilizare.


1.1. Informațiile personale sau neidentificabile personal furnizate
Informațiile furnizate de dumneavoastră, informații personale (nume, adresă, adresă de e-mail, numere de telefon), solicitări la care doriți răspunsuri, detalii despre problemele de sănătate dentară de care suferiți și care vor fi furnizate către Pro Dent Expert prin intermediul web-site-ului, se constituie în informații confidențiale față de terți și, în funcție de tipul informației oferite, vom cataloga această informație în cea de tip general și cea de tip profesional – medical (vezi „Politică de confidențialitate în raport cu pacienții”).


1.2. Folosirea informațiilor furnizate
Pro Dent Expert, reprezentanții legali și personalul angajat folosesc informațiile oferite de dumneavoastră doar în scop medical și de îmbunătățire a serviciilor oferite. Web-site-ul Pro Dent Expert nu transmite răspunsuri automate la solicitările dumneavoastră și nu impune tipul de informație pe care dumneavoastră să îl oferiți. Pro Dent Expert nu este responsabilă de securitatea și acuratețea transmiterii informațiilor personale de la calculatorul dumnevoastră către web-site sau către adresa de e-mail. În acest sens recomandăm folosirea serviciului de „Contact” doar pentru stabilirea programărilor și a detaliilor legate de sosirea în cabinetul nostru.


1.3. Drepturi legale
Pro Dent Expert își rezervă dreptul de a furniza informații personale sau neidentificabile personal, despre care credem că sunt adecvate sau necesare pentru a pune în aplicare „Termenii și condițiile” de utilizare, luarea precauțiunilor împotriva obligației de răspundere, pentru a investiga sau a se apăra în fața cererilor sau afirmațiilor terților, pentru asistarea agențiilor guvernamentale, pentru protejarea siguranței sau integrității web-site-ului, pentru protejarea drepturilor, proprietăților sau siguranței web-site-ului, utilizatorilor sau ale altora. Pro Dent Expert, prin reprezentanții legali, își rezervă de asemenea dreptul de a lua toate măsurile legale împotriva persoanelor sau a terților care vor aduce atingere directă sau indirectă nefondată imaginii, serviciilor și personalului angajat, întrerupând complet serviciile oferite acestor persoane, indiferent de momentul în care acestea se găsesc, fără posibilitatea de a oferi asistență sau compensare de orice fel ulterior. În situația identificării oricărui abuz din partea unor terțe persoane, este posibil să vă informăm pentru a putea lua măsurile de siguranță potrivite.


Furnizarea de informații personale sau neidentificabile personal despre utilizatorii web-site-ului de către Pro Dent Expert, reprezentanții legali sau personalul angajat, se face conform Legilor Statului Român și la solicitarea legală și întemeiată a unei Instituții abilitate a Statului Român.


2. Politica de confidențialitate în raport cu pacienții
Prezenta secțiune conține informații referitoare la colectarea și folosirea datelor cu caracter personal de către Pro Dent Expert, reprezentanții legali și personalul angajat.


2.1. Confidențialitatea datelor personale
Pro Dent Expert se obligă să respecte confidențialitatea datelor personale ale pacienților, a datelor din fișele medicale, a planurilor de tratament și a obligațiilor financiare ale pacienților, către și dinspre Pro Dent Expert, atât față de alți pacienți ai cabinetului, dar și față de terți. Personalul cabinetului participă constant la protejarea informațiilor, indiferent de suportul pe care acestea sunt stocate, la protejarea suportului, la protejarea împotriva degradării și a deteriorării acestor informații și materiale. Datele cuprind informații pe care cabinetul nostru este obligat să le dețină pentru desfășurarea unui act medical corect: date de identificare personală, starea pacientului, istoricul afecțiunilor, detalii legate de consultul clinic, fotografii sau filme ale status-ului pacientului, rezultatele investigațiilor existente sau recomandate, diagnosticul, planurile de tratament, obligațiile financiare și recomandările finale. Fotografiile sau filmele vor fi realizate numai în scop științific, cu acordul pacientului, și au ca finalitate îmbunătățirea actului medical oferit. Pro Dent Expert prin reprezentanții legali, se obligă să nu folosească fotografiile sau filmele în modalități care să aducă prejudicii imaginii fizice sau morale a pacienților, luând măsurile necesare în acest sens. Pro Dent Expert își rezervă dreptul de folosire a fotografiilor și a filmelor, în limitele legii, pentru a evita suspectarea culpei medicale. Pentru îmbunătățirea permanentă a serviciilor oferite, la sosirea în cabinet vă putem pune la dispoziție un chestionar informativ legat de tipurile de intervenții care vi se pot executa. Informațiile cu caracter confidențial pot fi folosite conform legilor în vigoare, fără ca acestea să aducă atingere persoanei respective, sau terţilor şi fără ca aceasta să poată fi identificată sub orice formă și fără să-i aducă prejudicii de ordin fizic sau moral. Scopul acestor uzanțe poate fi doar cel medical, științific sau informativ strict profesional, având ca finalitate obținerea unui tratament adecvat fiecăruia dintre dumneavoastră și nu implică folosirea datelor de identificare personală. Pentru folosirea informațiilor cu caracter personal în alte situații decât cele în care Pro Dent Expert sau reprezentanții legali sunt obligați prin lege de către instituțiile Statului Român, Pro Dent Expert se obligă să prezinte toate datele legate de folosirea informațiilor și să obțină consimțământul scris al pacientului.


2.2. Dreptul la informare al pacientului
Personalul angajat al Pro Dent Expert va informa întotdeauna pacienții în legătură cu serviciile medicale oferite și cu posibilitățile de tratament existente. Pacienții, conform legii, au dreptul să refuze tratamentul propus sau să oprească un tratament început și nefinalizat, asumându-și în scris decizia luată și răspunderea asupra consecințelor ulterioare, Pro Dent Expert și personalul angajat fiind absolviți de orice răspundere consecutivă deciziei. Personalul Pro Dent Expert va prezenta pacientului consecințele întreruperii tratamentului și va lua act în scris despre decizia pacientului.


Pacienții minori vor fi tratați în cabinetul nostru numai în urma obținerii consimțământului de la unul dintre părinți sau de la tutorele legal. În situația amintită, în urma consimțământului informat obținut de personalul cabinetului, devin aplicabile toate prevederile secțiunilor anterioare.


3. Legea aplicabilă
Prezentele „Politici de confidențialitate” sunt relaționate cu „Termenii și condițiile” Pro Dent Expert și pot fi modificate, înlocuite, schimbate sau revizuite de către Pro Dent Expert și de reprezentanții legali ai acesteia, fără preaviz, respectând legile în vigoare. Pro Dent Expert, prin reprezentații legali, va depune eforturi pentru a publica pe web-site modificările survenite, pe măsură ce acestea devin valide. Indiferent de înștiințările prealabile, accesarea continuă sau discontinuă a informațiilor și a materialelor existente pe web-site reprezintă acordul dumneavoastră asupra acestor modificări. Verificarea periodică a modificărilor și schimbărilor intervenite în prezentul regulament, precum și corectitudinea datelor de contact furnizate de dumneavoastră sunt în întregime responsabilitatea dumneavoastră.


Această „Politică de confidențialitate”, ca de altfel și relația dumneavoastră cu Pro Dent Expert, cu reprezentanții legali și cu personalul angajat, se găsesc sub incidența Legilor Statului Român.